Home   | Contact Us   | Site Map   en    vi   
Scrap Bidding

SCRAP BIDDING INFORMATION

THÔNG TIN THAM DỰ ĐẤU THẦU HÀNG THÉP KHÔNG GỈ LOẠI

3_POSCO VST

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THẦU

1. Loại bỏ các khách hàng không trung thực, mở rộng hợp tác với khách hang ưu tú, trung thực
2. Những khách hang ưu tú là những khách hàng không vi phạm hợp đồng, không trì hoãn việc thanh toán, mua hàng tối thiểu 20 tấn/tháng
3. Khách hang mới đủ điều kiện tư cách đấu thầu được đánh giá dựa trên việc tổng hợp quy mô mua hang, vốn đầu tư, giấy phép kinh doanh (Chi tiết cụ thể liên hệ người phụ trách)
4. Khi đăng ký khách hàng mới phải tập trung toàn bộ hồ sơ liên quan và có sự phê duyệt của TGĐ, sau đó mới đăng ký
II. TRÌNH TỰ ĐẤU THẦU

1. Trước khi đấu thầu, người phụ trách công ty Posco VST sẽ gửi danh sách tồn kho hàng loại 3 dự tính tới cuối tháng.
2. Các doanh nghiệp tham gia là những doanh nghiệp đã được đăng ký, có tư cách đấu thầu.
3. Người phụ trách bán hàng loại 3 sẽ thông báo bằng email cho khách hàng có thông tin tham gia đấu thầu online tại website của Posco VST.
4. Kết thúc thời gian đấu thầu, giá trúng thầu và số lượng trúng thầu sẽ được thông báo tới khách hàng qua website và qua email. Phần hàng còn lại không trúng thầu thì khách hang2 có thể đăng ký mua thêm với giá đã thông báo trúng thầu.
5. Sau khi hoàn thiện, hợp đồng sẽ được làm trong vòng 3 ngày, khách hàng thực hiện việc thanh toán trước khi lấu hàng.
6. Nếu vi phạm điều khoản hợp đồng hoặc điều khoản thanh toán sẽ thực hiện phạt (lần 1 vi phạm là không tham dự thầu đợt kế tiếp, vi phạm lần 2, là không tham dự thầu trong vòng 3 tháng kế tiếp)

Để có thêm thông tin xin vui long lien hệ người phụ trách:
Ms Than Thi Hang
Tel: 0251 3560 360 (1039),
Email: than.hang@posco.net
Mobil: 0909 822 394
Hoặc Mr Lee Chang Hoan (Giám đốc mua hàng-XNK)
Email: ch.lee@posco.net
Mobil: 0917 114 524
Please go to this link to join the bid process if you interest, contact Purchasing Dept